Overheid

De overheid is als de publieke sector pur sang een belangrijk werkterrein voor Trias Publica. Trias Publica maakt zich sterk voor het vergroten van het maatschappelijk en democratisch bewustzijn van jongeren. Het onderwijs is het middel bij uitstek om dit te doen. Belangrijke besluiten over het onderwijs worden in de politiek genomen. Trias Publica biedt de volgende diensten aan binnen het publieke domein:

 

 – Debattraining

 – Ontwikkelen en organiseren politiek-maatschappelijke excursies en cursussen

 – Lezingen

 – Beleidsadvies

 – Projecten op het gebied van jeugdparticipatie

 – Organiseren goede doelenacties

 – Beheren stichting