Onderzoek Taalkundig Redeneren – Linguistic Reasoning

De grammaticadidactiek in het schoolvak Nederlands wordt al decennialang gedomineerd door ezelsbruggetjes, zoals ’t kofschip, en grammaticaoefeningen die gericht zijn op een snel benoemingsresultaat. Leerlingen in het secundair onderwijs worden zo nauwelijks uitgedaagd om echt taalkundig te redeneren. Daarnaast pleit de overheid voor de inzet van meer ICT-middelen. Dit heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag:

 

 ‘Op welke wijze kunnen docenten taalkundig redeneren met behulp van ICT-middelen stimuleren?’

Om te bepalen wat we moeten verstaan onder taalkundig redeneren worden interviews afgenomen met experts. Van daaruit wordt met een professionele leergemeenschap onderzocht hoe docenten met de inzet van ICT-middelen  taalkundig redeneren kunnen stimuleren binnen het voortgezet onderwijs.

 

Dit promotieonderzoek wordt uitgevoerd op de Radboud Docenten Academie in Nijmegen.