Onderwijs

 

Trias Publica levert diverse diensten en producten binnen het publieke domein onderwijs. Hieronder is per categorie kort een omschrijving gegeven:

 

 – Cursussen, bijles en examentraining Nederlands

 – Colleges en coaching Lerarenopleidingen

 – Beleidsadvies en beleidsrapportage

 – Kwaliteitsmanagement en audits

 – Curriculumontwikkeling

 – Ontwikkelen educatief lesmateriaal

 – Stichtingen beheer

 – Afstudeer- en scriptiebegeleiding

 – Zakelijk en academisch Nederlands

 – Ontwikkeling digitale didactische tools

 – Onderzoek en innovatie

 

Trias Publica probeert zoveel mogelijk maatwerk te leveren. Neem contact op voor meer informatie over onze educatieve diensten.