Trias Publica

 

De Trias richt zich op de drie O’s en de drie C’s. De drie O’s hebben betrekking op de drie publieke terreinen waarbinnen Trias Publica actief is: overheid, onderwijs en onderzoek. Trias Publica gelooft erin dat binnen deze drie domeinen de basis wordt gelegd voor maatschappelijke kennisontwikkeling en innovatie. De drie C’s hebben betrekking op het dienstenpakket van Trias Publica: control, creation en coaching. Trias Publica assisteert bedrijven met het ‘in control’ zijn op het gebied van beleid en management. Creation heeft betrekking op de publicerende (ontwikkelings)activiteiten. Het creëren van instrumenten om ontwikkeling en innovatie praktisch uitvoerbaar te laten zijn is het doel. Coaching staat voor training en ontwikkeling. 

 

Trias Publica werkt samen met hoogopgeleide professionals die als zelfstandige met hun expertise en kennis willen bijdragen aan ontwikkeling en innovatie.