Visie

 

Trias Publica is ‘nieuwerwets’

Handelsland Nederland wordt steeds meer een kenniseconomie. Om een sterke internationale concurrentiepositie te behouden, is het zaak om te investeren in een sterke ‘kennismobiliteit’, oftewel kennis moet snel, flexibel en tegen relatief lage kosten kunnen worden verspreid. Daarnaast hebben we te maken met twee andere verschijnsels: digitalisering en vergrijzing. De arbeidsmarkt zal de komende jaren in rap tempo veranderen om voor meer mensen met minder mensen het welvaartspeil van Nederland in stand te houden. Tot circa 1850 werkten Nederlanders als agrariër of zelfstandig ondernemer aan of dichtbij huis.  Steeds meer mensen gaan ook vandaag de dag weer als zelfstandige aan de slag. Trias Publica werkt met hoogopgeleide, hybride ondernemers die activiteiten combineren en weer als zelfstandige aan de slag gaan, oftewel een combinatie van modern en ouderwets: nieuwerwets.

 

Kwaliteit & Kracht

Trias Publica heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Trias Publica werkt dan ook uitsluited samen met hoogopgeleide professionals (minimaal afgeronde universitaire bachelor en/of hbo). Daarnaast toetsen wij de compliance van beleid aan wet- en regelgeving en inhoudelijk aan actuele wetenschappelijke inzichten en onderzoeken.

 

In het voortgezet onderwijs krijgen steeds meer kinderen een etiket op waardoor zij in de categorie ‘rugzakleerling’ worden geplaatst. Trias Publica werkt met veel ervaren docenten die vanuit de didactische visie uitgaan dat leren een mentaal proces is waarbij de docent als coach leerlingen in hun eigen kracht moet zetten. Onze werkmethoden zijn erop gericht wat een leerling wel kan.