Missie

 

De doelstelling van Trias Publica is:

 

Trias Publica heeft als doel om door middel van het samenbrengen van kennis en middelen onderwijskundige,  bestuurskundige en wetenschappelijke  ontwikkelingen te stimuleren binnen de drie publieke domeinen: onderwijs, overheid en onderzoek.

 

Trias Publica staat voor visie en daadkracht. Trias Publica richt zich op het samenbrengen en verspreiden van kennis. Het voorkomen van ‘kennisverspilling’ is één van de achterliggende drijfveren. Kwaliteit en ontwikkeling zijn de waarden waarvoor Trias Publica zich inzet. Beleid  heeft een groot effect op de ontwikkeling van een organisatie en coaching heeft een positief effect op de individuele ontplooiing van mensen. Hoogwaardige kwaliteit is dan ook geen vraag, maar een must!

 

De activiteiten van Trias Publica richten zich ook op ontwikkelingsprocessen, zoals beleidsvorming of een leerproces. Organisaties en mensen ontwikkelen om vooruit te kunnen komen. Onze advisering en coaching is dan ook gericht op de toekomst en op vooruitgang.