Even voorstellen…

 

Trias Publica is sterk in zakelijke dienstverlening in de publieke sector. Het werkveld wordt gevormd door de drie O’s – overheid, onderwijs en onderzoek – en de werkzaamheden door de drie C’s – creation, control en coaching. Het bedrijf is ontstaan vanuit de wens om projecten te initiëren waar kennis vanuit de wetenschap en middelen vanuit de overheid samen worden gebracht om onderwijsinnovaties te stimuleren. 

 

Trias Publica heeft als doel om maatschappelijk het verschil te maken. Daarbij zetten wij ons in om jeugdparticipatie, wereldburgerschap en ontwikkelingssamenwerking te bevorderen. 

 

Trias Publica combineert visie met daadkracht!